Niektóre nasze realizacje...


Lights

Dwie instalacje 10kW.
Piekarnia Jaczów.

Nature

Instalacja 6kW. Falownik Huawei.
Kazimierz k/ Poznania.

Fjords

Instalacja 8,9 kW. Falownik Afore.
Jerzmanowa.

Lights

Instalacja 8,9 kW. Falownik Afore.
Jerzmanowa.

Nature

Instalacja 8,9 kW.
Przedmoście.

Fjords

0.
Stare Strącze.

Lights

Instalacja 9,8 kW.
Brzeg Głogowski.

Nature

Instalacja 9,9 kW.
Jaczów.

Fjords

Instalacja 9,6 kW.
Trzebnice.

Lights

Instalacja 6 kW. Falownik Afore.
Głogów.

Nature

Instalacja pieca 9 kW.
Serby.

Fjords

Instalacja 6 kW.
Głogów, ul.Budowlanych.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

Instalacja 6kW. Falownik Huawei.
Kazimierz k/ Poznania.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

I.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Lights

.
.

Nature

.
.

Fjords

.
.